www.CE.tuyensinhhot.com
Ôn Luyện Đại Học Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực Quốc Gia
Biến giấc mơ Đại học thành hiện thực
Ôn tập ĐGNL
Thí sinh ôn tập theo hình thức trắc nghiệm có hỗ trợ hướng dẫn làm bài, có thể ôn tập toàn bộ chương trình hoặc chọn chương, chọn bài để ôn tập tuỳ theo nhu cầu của thí sinh ...
thi đGNL
Đề thi do giáo viên của website nghiên cứu tổng hợp giúp Thí sinh vào thi thử đánh giá xem năng lực bản thân đặt mức độ nào ...
Thi ĐGNL tập trung
Hàng năm trước kỳ thì ĐGNL của ĐHQL TPHCM website này tổ chức sân chơi kỳ thi tập trung giúp thí sinh kiểm tra năng lực có giải thưởng khi đạt kết quả cao trước khi tham gia kỳ thi chính thức ...