www.CE.tuyensinhhot.com
Ôn Luyện Đại Học Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực Quốc Gia
Biến giấc mơ Đại học thành hiện thực

ôn tập đÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Giải quyết vấn đề
Đánh giá khả năng hiểu các kiến thức giáo khoa cơ bản và áp dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc 02 lĩnh vực khoa học tự nhiên (hóa học, vật lý, sinh học) và lĩnh vực khoa học xã hội (địa lí, lịch sử).
Ngôn ngữ
Tiếng Viết đánh giá năng lực về hiểu biết Văn học, sử dụng Tiếng Việt, đọc hiểu văn bản và Tiếng Anh tổng quát ở cấp độ A2-B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Cấu trúc câu, nhận diện lỗi sai vả đọc hiểu.
Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu
Đánh giá khả năng áp dụng các kiến thức toán học trong chương trình THPT; khả năng tư duy logic thông qua các hình thức logic đơn lẻ và nhóm tình huống; khả năng diễn giải, so sánh phân tích số liệu