ÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
PHẦN 1 – THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ DỰ THI
I. MỤC TIÊU KỲ THI

 • Đánh giá năng lực học đại học của thí sinh;
 • Đa dạng hoá hình thức tuyển sinh tại ĐHQG-HCM.
  II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 • Thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo
  dục và Đào tạo;
 • Học sinh đã tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp THPT.
  III. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH
  Đợt 1:
 • 15/01/2021: Mở đăng ký dự thi ĐGNL;
 • 05/3/2021: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL;
 • 28/3/2021: Tổ chức thi ĐGNL;
 • 05/4/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL;
  Đợt 2 (dự kiến):
 • 04/5/2021: Mở đăng ký dự thi ĐGNL;
 • 04/6/2021: Kết thúc đăng ký dự thi ĐGNL;
 • 04/7/2021: Tổ chức thi ĐGNL;
 • 12/7/2021: Thông báo kết quả thi ĐGNL.
  IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • Để đăng ký thi ĐGNL ĐHQG-HCM, thí sinh đăng ký trực tiếp tại trang thông tin điện tử
  của kỳ thi tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.
  *Lưu ý: Hướng dẫn cụ thể về việc Đăng ký dự thi được trình bày tại Phần 2 của tài liệu này.
  V. IN GIẤY BÁO DỰ THI
 • Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của Kỳ thi tại địa
  chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem thông tin dự thi và chọn chức năng in Giấy
  báo dự thi.
  *Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết về việc in Giấy báo dự thi được trình bày tại Phần 4 của tài liệu
  này.
  VI. LỆ PHÍ THI: 200.000đ/thí sinh.
  *Lưu ý: Lệ phí thi đã đóng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
  VII. NỘP LỆ PHÍ THI
 • Thí sinh có thể nộp phí thi qua một trong ba phương thức sau:
  4
  ▪ Phương thức 1: Chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Trung tâm
  Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo. Thông tin về chuyển khoản được trình bày
  tại Phần 3 của tài liệu này.
  ▪ Phương thức 2: Đóng phí trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng
  Đào tạo ĐHQG-HCM
 • Văn phòng 1: Phòng 403, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh
  Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng 2: 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  ▪ Phương thức 3: Thanh toán qua dịch vụ Payoo.
  *Lưu ý: Để hồ sơ được xem là hợp lệ, việc thanh toán của thí sinh cần được hoàn tất trước ngày
  10/3/2021 (đối với đợt 1) và 09/6/2021 (đối với đợt 2). Tình trạng thanh toán sẽ được cập nhật
  trên tài khoản dự thi trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thí sinh đóng tiền. Trong trường
  hợp cần thiết, thí sinh liên hệ Trung tâm để được hỗ trợ (qua email: thinangluc@vnuhcm.edu.vn
  hoặc các số hotline của Kỳ thi ĐGNL).
  Hướng dẫn chi tiết về việc nộp lệ phí được trình bày tại Phần 3 của tài liệu này.