www.CE.tuyensinhhot.com
Ôn Luyện Đại Học Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực Quốc Gia
Biến giấc mơ Đại học thành hiện thực
Ôn tập ĐGNL
Thí sinh ôn tập theo hình thức trắc nghiệm có hỗ trợ hướng dẫn làm bài, có thể ôn tập toàn bộ chương trình hoặc chọn chương, chọn bài để ôn tập tuỳ theo nhu cầu của thí sinh ...
thi đGNL
Đề thi do giáo viên của website nghiên cứu tổng hợp giúp Thí sinh vào thi thử đánh giá xem năng lực bản thân đặt mức độ nào ...
Thi ĐGNL tập trung
Hàng năm trước kỳ thì ĐGNL của ĐHQL TPHCM website này tổ chức sân chơi kỳ thi tập trung giúp thí sinh kiểm tra năng lực có giải thưởng khi đạt kết quả cao trước khi tham gia kỳ thi chính thức ...

Gói thi

GÓI COMBO
1.500.000
 • Thờ gian: 365
 • Ôn tập: 365
 • Thi thử: 100
Gói này thí sinh được phép ôn tập và thi thử ĐGNL có kết quá ngay
GÓI ÔN TẬP
500.000
 • Thờ gian: 365
 • Ôn tập: 365
Gói này thí sinh ôn tập được 3 sự trợ giúp: Đọc lý thuyết, gợi ý làm bài và hướng dẫn giải
THI TẬP TRUNG
50.000
 • Thờ gian: 180
 • Thi tập trung: 1
Website tổ chức thi thử tập trung giúp thí sinh kiểm tra năng lực và có giải thưởng khi đạt kết quả cao.
GÓI THI01
30.000
 • Thờ gian: 365
 • Thi thử: 1
Gói này thí sinh có 01 lần thi đánh giá năng lực cá nhân và có kết quả ngay
GÓI THI05
100.000
 • Thờ gian: 365
 • Thi thử: 5
Gói này thí sinh có 05 lần thi đánh giá năng lực cá nhân và có kết quả ngay
GÓI THI20
360.000
 • Thờ gian: 365
 • Thi thử: 20
Gói này thí sinh có 20 lần thi đánh giá năng lực cá nhân và có kết quả ngay
GÓI THI50
700.000
 • Thờ gian: 365
 • Thi thử: 50
Gói này thí sinh có 50 lần thi đánh giá năng lực cá nhân và có kết quả ngay
GÓI THI100
1.200.000
 • Thờ gian: 365
 • Thi thử: 100
Gói này thí sinh có 100 lần thi đánh giá năng lực cá nhân và có kết quả ngay

học sinh đạt thành tích cao

tRUYỀN THÔNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI