Để tham gia Thi tập trung ĐGNL có thời gian và phòng thi cụ thể cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên ce.tuyensinhhot.com(đăng nhập bằng gmail)

Bước 2: Vào mục “THI ĐGNL TẬP TRUNG” (Click “THỬ SÚC NGAY”)

Bước 3: Chọn “ĐĂNG KÝ” (Click “ĐĂNG KÝ”)

Bước 4: Nhập thông tin (Điện thoại, Email, Họ tên) 

Bước 5: Thanh toán 

Bước 6: Vào phòng thi và chờ đến ngày giờ thi (Xem kỹ thời gian thi: ngày thi, giời thi)

Bước 7: Làm bài thi (Theo ngày, giờ thông báo)

Bước 8: Xem kết quả thi (Chia sẽ kết quả về Zalo để lưu lại hoặc chia sẽ cho người khác)

Bước 9: Xem danh sách trúng thường và giá trị giải thưởng.