Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên ce.tuyensinhhot.com(đăng nhập bằng gmail)

Bước 2: Vào mục “THI ĐGNL” (Click “VÀO THI NGAY”)

Bước 3: Chọn “THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC” (Click “LÀM BÀI”)

Bước 4: Làm bài đề thi mẫu (Gồm 120 câu có trợ giúp làm bài)

Bước 5: Xem kết quả thi (Chia sẽ kết quả về Zalo để lưu lại hoặc chia sẽ cho người khác)